Microsoft-Dynamics-Crm
Thứ 6, Ngày 23/01/2015, 17:00
Microsoft Dynamics CRM
23/01/2015

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM delivers Intelligent Customer Engagement to the market – helping companies deliver customer experiences that are personalized, proactive and predictive.

Số lượt người xem: 5257
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by